Tìm hiểu học phí và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2023: Sự lựa chọn thông minh

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố danh sách 242 cơ sở giáo dục trung học, trung tâm đào tạo linh hoạt, trường cao đẳng, trung cấp… tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Danh sách đầy đủ đầu vào sinh viên, quy trình đánh giá, và thông tin học phí của 242 trường ở TP.HCM.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lưu ý chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường ngoài công lập có tên trong danh sách chỉ là dự kiến. Các đơn vị phải khắc phục đủ đối với cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo mới xem xét có quyết định giao số lượng học sinh được nhận chính thức.

Các tổ chức đào tạo tư thục chỉ được tổ chức và hoạt động tại những địa điểm đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất và được Sở Ban Giám đốc và Đào tạo cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Việc tổ chức tuyển sinh phải thực hiện theo đúng quyền hạn, không được vượt quá chỉ tiêu theo quyền hạn được giao.

Theo tin tức từ Sở GD&ĐT, kỳ thi đăng ký học lớp 10 năm nay tại TP.HCM có khoảng gần 100.000 học sinh tham gia kỳ thi. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 114 trường THPT chiếm khoảng 70%.

Kỳ thi lớp 10 năm nay diễn ra vào ngày 6 và 7/6. Ba môn thi là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Môn Ngữ văn, Toán thi trong 120 phút, riêng thời gian làm bài môn Ngoại ngữ là 90 phút.

Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày hôm nay, Cơ quan Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã cho biết học phí và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 242 trường trên địa bàn TP.HCM cho năm học 2023-2024. Đây là thông tin hết sức quan trọng giúp các người nuôi dưỡng lên kế hoạch tài chính cho người thân trong năm học sắp tới.

Khoản đóng góp giáo dục và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường hoàn toàn được giới thiệu cụ thể, bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển sinh.

Học phí và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường đều được cho biết dựa trên quy chuẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Phụ huynh có thể tham khảo dữ liệu này để lên kế hoạch kế hoạch tài chính phù hợp cho các em trong năm học sắp tới.

Đây là sự tiến triển quan trọng trong việc tăng cường sự minh bạch và công bằng trong hệ thống giáo dục của thành phố.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng kêu gọi các trường học thực hiện đúng các điều lệ về học phí để bảo chứng quyền lợi của sinh viên.

Các người giám hộ được khuyến nghị nắm vững thông tin về học phí và chỉ tiêu tuyển sinh để đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho người thân.

Trong tương lai, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đặt kỳ vọng rằng việc công bố thông tin này sẽ nâng cao sự rõ ràng và công bằng trong quá trình tuyển sinh của các trường trên địa bàn TP.HCM.

Tổng quát, đây là một tiến bộ cơ bản trong sự đảm bảo sự minh bạch và chính đáng trong hệ thống giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem đầy đủ chi tiết ở đây: https://898388.xyz/hoc-phi-va-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-tai-tp-hcm-nam-2023-cap-nhat-hang-tuan/