Thanh Tra Bảo Hiểm: Đánh Giá Phản Hồi của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Hội đồng mạnh mẽ việc làm đánh giá, điều tra, giám sát nhiệm vụ kinh doanh bảo hiểm, người môi giới bảo lãnh tài chính của mọi tổ chức tài chính và nâng cao công việc thanh tra nhiệm vụ tạo ra tất cả chỉ thị của quy định pháp luật cho hoạt động mua bán bảo hiểm, công ty bảo hiểm trong ý tưởng giám sát liên tục ngày.

Tổ chức tài chính Quốc gia mạnh mẽ trách nhiệm kiểm tra, điều tra, theo sát nhiệm vụ thương mại bảo lãnh tài chính, người môi giới bảo lãnh tài chính của những cơ quan ngân hàng và thêm vào mục tiêu đánh giá nhiệm vụ phát triển mọi quy định của quy định pháp luật về sự buôn bán bảo hiểm, người môi giới bảo hiểm trong dự án thanh tra cả kỳ.

Phản hồi lời đề nghị, Ngân hàng Trung ương báo cáo, quãng thời gian trước, Ngân hàng quốc gia đã luôn tạo ra phổ biến dự thảo điều hướng, cảnh báo, cải thiện phổ biến nhà tài chính tiếp theo đầy đủ quy định từ luật có liên quan quá trình công ty bảo hiểm, tham gia tuân thủ phúc lợi chính đáng của người dùng; đồng thời, tổ chức hội nghị trên mạng trên tất cả nhóm để có thể thấm nhuần đủ loại nhà băng liên quan nhiệm vụ đại lý bảo hiểm.

Kèm theo, Ngân hàng Trung ương ám chỉ nhiều tổ chức ngân hàng tối ưu công việc kiểm tra, theo dõi nội bộ với mục tiêu phát hiện và cũng định rõ hoàn toàn kịp thời các cách hành xử phạm pháp khi quá trình nhân viên bảo hiểm.

Đáng chú ý, Nhà nước Ngân hàng đang tăng cường nhiệm vụ điều tra, đánh giá, theo dõi dịch vụ kinh doanh bảo hiểm liên quan đến một số ngân hàng.

Cùng lúc đó, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện tạo đường dây nóng.

Thêm vào đó, Ngân hàng Trung ương hợp tác sát sao với sự giúp đỡ của Bộ Tài chính.

Trước hết, Cơ quan Tài chính ra mắt kết quả đánh giá 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm qua cơ sở ngân hàng.

Các lỗi phổ biến của bảo hiểm đại lý liên quan đến 4 tổ chức bảo hiểm đối mặt như: Chưa từng tạo ra chính xác quá trình phân phối dịch vụ bảo hiểm; Chưa có kiểm soát mức độ đề nghị đối với dịch vụ bảo hiểm; {chưa|Chưa từng|Chưa bTrước hết, Cơ quan Tài chính phát hành kết luận điều tra 4 đơn vị phân phối hợp đồng bảo hiểm bằng tổ chức tín dụng.

Khi đi vào nhận định xem xét, Bộ phận Tài chính đưa ra phần lớn phạm do bảo hiểm đại lý.